Kronika akcí


rok :    1997    1998    1999    2000    2001    2002   2003         rok 1997
duben kostel sv. Jiljí Vůbec první vystoupení "dámské sekce", odešlé z Choroše; tehdy pod názvem Bylo nebylo.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Již pod vedením Hanky Vlhové; první legendární nešpory. Dodnes se je co obdivovat Hančině odvaze - bylo jich šest. Bohoslužbu snímal český rozhlas.
prosinec zámek Vlašim Adventní a vánoční repertoár z kláštera benediktýnek u sv. Jiří na Pražském hradě a zpěvy z načeradeckého misálu z konce 13. století.
         rok 1998
březen r. Svobodná Evropa Benefiční večer nadace Klíček, pořádaný u příležitosti zbudování dětského hospicu.
velikonoce Levý Hradec, Praha, Karlík Velikonoční sekvence z 12. až 14. stol., mariánské antifony a moteta. Název souboru poprvé: Cantio feminea. Počet členů 8 + um. ved.
červen klub Rubín Účast na literárním večeru Martina Mejstříka.
červenec hrad Točník Koncert v hradní kapli v rámci každoročního dobývání hradu.
červenec katakomby u sv. Josefa Vystoupení na vernisáži malíře Zdeňka Polácha.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Nešpory ke sv. Ludmile podruhé, tentokrát za pomoci mnoha dalších zpěvaček z řad studentek FF UK aj. Po nešporách je jim nabídnuta účast v souboru, kterou vesměs přijímají. Počet členek tím stoupá na 11+1.
říjen klub Železná Vystoupení v kabaretu Václava Koubka.
listopad chrám sv. Anežky na Spořilově Účast na literárně hudebním večeru "Ke cti sv. Anežky české".
         rok 1999
leden chrám Pražského Jezulátka Vánoční koncert s názvem "RES MARIAE aneb meditace nad životem Matky Ježíše ve středověkých skladbách".
velikonoce Levý Hradec, Karlík Pořad "RES MARIAE", tentokráte ve velikonočním hávu.
duben kostel sv. Haštala "Koncert tří asistentů"(D. Daňka, H. Vlhové, D. Ebena a jejich souborů) na počest narozenin prof. J. černého, vedoucího kat. hudební vědy FF UK.
květen I. Kšelský festival Účast na netradičním festivalu, konaném u příležitosti oslav tradičního sňatku v jednom obydleném kostele. Po tom všem nás opouští Hanka.
červenec kaple v čelině "Zrcadlo zázraků", první letní koncert, poprvé pod názvem CANTIO. Mnozí se v duchu ptají, zda bude nějaký název ještě potřeba.
září Sepekov Mariánská pouť�, na níž se CANTIO účastní zpěvem tehdy ještě devíti hrdel.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Nešpory ke sv. Ludmile potřetí (samozřejmě a i dobudoucna s Hankou), opět za vydatné účasti studentek FF UK.
vánoce fara u sv. Haštala, kostel sv. Josefa Vánoční koncerty pro přátele a známé v prořídlé sestavě sedmi neš�astnic.
         rok 2000
velikonoce Praha, Libčice n/Vlt. První koncert ve smíšeném obsazení. Na jeho konci bleskla myšlenka, že stálo za to pokračovat.
červen Sepekov Soustředění v nedalekých Božeticích a koncert (další z tzv. "letních") v místním barokním svatostánku.
červenec kaple v čelině Koncert (v čelině druhý) k poctě sv. Bohorodičky. Obsazení převážně ženské.
září Vrané n/Vlt. Koncert v předvečer svátku narození Panny Marie rovněž v převážně ženském obsazení.
září Znojemské vinobraní Večerní koncert v kostele sv. Michala, ranní rozjímání v kryptě sv. Václava, odpolední ryčné zpěvy na hradbách. Pro tuto příležitost CANTIO jako třináctihlavé smíšené těleso.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Nešpory ke sv. Ludmile (IV.) s Hankou Vlhovou, která tentokrát řídila šestnáct zpěvaček.
září Sepekov Ženská část ansámblu stihla v tento rušný měsíc ozdobit svým zpěvem ještě mariánskou pou� v Sepekově.
listopad vyšehradská kasemata Chorální requiem. Generálka v liduprázdné podzemní síni; jen CANTIO a sochy. Pozoruhodný zážitek. Duchovní otec nastudování: Přemysl Žák. Obsazení netradiční: on a ženská část souboru.
prosinec kostel Panny Marie Sněžné Adventní koncert, který sem tak úplně nepatří, protože se konal pod hlavičkou Chorosche. Zpískalo ho ale CANTIO, tak ať tu je.

         rok 2001   -  začíná dodnes (2009) trvající štafetová mateřská dovolená (zatím 14 dětí a jedeme dál)   

leden kostel sv. Antonína Vánoční dvojkoncert ve smíšeném obsazení.
velikonoce kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Velikonoční pořad ve smíšeném obsazení, kde se CANTIO za pomoci tématických textů vydává hudbou ze středověku přes renesanci až do baroka.
květen kaple v čelině Tentokrát se CANTIO zhostí úkolu oslavit hudbou patrona kaple, sv. Jana Nepomuckého, k němuž se tu koná každoroční pouť.
červenec Živohošť Soubor, který si usmyslel nahrát CD, se díky vstřícnosti zdejších kanovníků schází v živohošťské faře na soustředění. V rámci něj uspořádá v místním pozdně románském kostele koncert.
červenec klášter v Milevsku Víkendové nahrávání uprostřed hrajících si dětí, štěkajících psů a projíždějících motocyklů. Navzdory všemu bylo toto dílo požehnáno. Velký dík patří i zdejším mnichům.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Nešpory ke sv. Ludmile (V.) s Hankou Vlhovou.
září Sepekov Zpívání na mši a následný mariánský koncert v počtu čtyř zpěváků. Co dřív se zdálo málo, dnes už stačí.
listopad vyšehradská kasemata Chorální requiem II. Některé věci se nemění.
prosinec Měnín Víkendový výjezd na Moravu, kde všude žijí přátelé. Společné koncerty s Chorus Menesis v nedaleké Blučině a v Brně.
prosinec kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Adventní koncert, na který CANTIO zve ke spolupráci své dávné přátele z Chorosche, aby společně stanuli v očekávání. V repertoáru se objevují první stopy pravoslaví.
         rok 2002
leden kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Vánoční koncert ve smíšeném obsazení. Po něm se z plodného roku 2001 unavené CANTIO rozhodlo odpočívat. Moc mu to nevyšlo.
únor domov Sue Ryder Zpívání na vernisáži výtvarných prací.
duben Praha Zpívání v Toulcově dvoře - vernisáž.
duben čelina Koncertík v místní kapli pro zámeckou paní, pana starostu aj. labužníky.
květen Měnín Nádherný víkend se dvěma společnými koncerty (Brno, Rajhrad) a jedním ještě společnějším táborákem (Měnín). Kdo se jednou sešel, ten se sešel.
květen Sepekov I tento rok měli v Sepekově mariánskou pouť a co by to bylo za pouť bez CANTIA? Letos se obzvláště dařilo.
červen / červenec Zvole / Živohošť CANTIO zkoumá dosud neznámou pravoslavnou půdu. První koncert v kostele sv. Markéty ve Zvoli a o prázdninách po víkendu plném práce a sluníčka druhý v milé Živohošti (nezavedli nám elektřinu).
srpen Chudenice CANTIO přijalo pozvání na festiválek duchovní a komorní hudby, pořádaný na závěr soustředění dětského sboru Chorus Angelus. Nelitovalo.
září Hostivice V předvečer svátku narození Panny Marie koncertík opět v dámském provedení.
září bazilika sv. Jiří na Praž. hradě Nešpory ke sv. Ludmile (VI.); protože se nám Hanka vdala a právě povila syna, tak tentokrát bez ní.
listopad kostel sv. Václava ve Vršovicích Chorální requiem III.
prosinec kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Adventní koncerty. Pravoslaví jako vyjádření očekávaného příchodu Mesiáše.  
         rok 2003
březen kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Pravoslaví
červen kostel Panny Marie Sněžné Jako hosté souboru Chorus Angelus v rámci koncertu Veni Sancte Spiritus
         rok 2005  
duben kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Velikonoční koncert
         rok 2006 
leden kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Vánoční koncert
        rok 2007 
duben kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Velikonoční koncert
září Sepekov Mariánský koncert
        rok 2008 
leden kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Vánoční koncert
leden Praha, Libčice n/Vlt. Vánoční koncert
leden kostel sv. Jakuba v Hostivici Vánoční koncert
duben kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích Velikonoční koncert
duben kostel sv. Jakuba v Hostivici Velikonoční koncert
duben kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Praha Velikonoční koncert
prosinec kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Praha Vánoční koncert
        rok 2009 
leden kostel sv. Petra a Pavla,  Říčany Vánoční koncert
leden kostel sv. Jakuba v Hostivici Vánoční koncert