Výběr z repertoáru CantiaNešpory ke sv. Ludmile, 14. stol.
chorální Requiem - Liber usualis
mariánské zpěvy - Evropa 12. až 15. stol.
renesanční písně - Benešovský kancionál, J. T. Turnovský apod.
pravoslavná hudba - S. Rachmaninov, liturgie sv. Ivana Zlatoústého aj.